pietsjanke fokkema

geboren 1960, te Peins (Fr.)

link naar de website van pietsjanke fokkema

Opleidingen:

1988-1993 Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
1986-1987 Kunstgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen
1978-1985 Nederlands, Rijksuniversiteit Groningen

Tentoonstellingen:

2004 Paper Faction De Schone Kunsten|Haarlem
2003 A room of one’s own, De Schone Kunsten|Haarlem (solo)
2003 Vensters, Grote Kerk, Alkmaar
2003 Genadeloze sprookjes, De twee wezen, Enkhuizen (cat.)
2003 Het oog van de vrouw, Slot Zeist en Vishal, Haarlem (cat.)
2002 Grimmige dansen rondom de boom,
de Vishal, Haarlem (onderdeel driedelige tentoonstelling Verbonden Beelden)(cat.)
2002 Flowerpower, De Schone Kunsten|galerie, Haarlem
2001 Galeriepresentatie (De Schone Kunsten), Hoofdwacht, Haarlem
2001 Tekeningen, Museum 't Coopmanshûs, Franeker (solo)
2001 140 ego's, de Vishal, Haarlem
2000 De Schone Kunsten op Beeckestijn, Museum Beeckestijn, Velsen
2000 Plan Z, Nieuwe Vide, Haarlem
2000 Vrouwenbeelden- Vrouw in Beeld, De Lindenberg, Nijmegen
2000 Huiskamertragiek, De Kamer(De Zonnehof), Amersfoort (solo)
2000 Fokkema/Lammerink, Nieuwe Vide, Haarlem
1999 The bored and the tempted, galerie Outline, Amsterdam
1999 Have we met at teatime?,
duo-tentoonstelling, De Schone Kunsten|galerie, Haarlem
1999 Fotomanifestatie Noorderlicht, galerie Niggendijker, Groningen
1999 Alles werd gebreid, galerie Outline, Amsterdam (solo)
1999 Veel werk, Galerie De Sigarenfabriek, Delft
1998 13e Kunstlijn 1998, Haarlem
1998 Kinderkunstfabriek Kumulus, Maastricht
1998 Naakt, thema-expositie, Galerie De Sigarenfabriek, Delft
1997 Uitgelicht 2, Startstipendia ‘95/96,
Stichting Fonds BKVB/ KunstRai, Amsterdam (cat.)
1997 3e Summer Exhibition, Galerie Per Adres, Amsterdam
1996 Wil je met me trouwen?, Stichting Wasteland, Winkel
1994 Het vergrootglas van Sherlock Holmes, LAK-galerie, Leiden
1993 Eind- examententoonstelling, Rietveld Academie, Amsterdam
1990 groepstentoonstelling, Tegenover, Amsterdam

Bibliografie:

2003 Katalogus Genadeloze sprookjes, pietsjanke fokkema en Loes Groothuis, met tekst van Riet van der Linden
2003 Katalogus Het oog van de vrouw, Slot Zeist en Vishal, Haarlem
2002 Verbonden Beelden, tent. cat. bij driedelige tentoonstelling (in de Vishal, de Vleeshal en de Nieuwe Vide, Haarlem)
2002 radio interview, door Toine Moerbeek, uitgezonden door De Avonden, VPRO [radio 747AM] (8 maart 2002)
2001 Johanna Schuurman, "Pietsjanke Fokkema helder én raadselachtig", Leeuwarder Courant, 26 mei 2001
2000 tekst over het werk, geschreven door Martijn Lucas Smit, curator Nieuwe Vide,Haarlem (ongepubliceerd)
2000 Monica Aerden, "En het blijft akelig stil in de Nieuwe Vide", Haarlems Dagblad, Uitkrant, 13 jan. ‘00
1999 Jeroen Hendriks, "Spruitjeslucht en bekrompenheid", Haarlems Dagblad, 17 juli 1999
1998 Joke Versloot- Steur, "Pietsjanke Fokkema exposeert tijdens Kunstlijn '98”, Nieuwsblad IJmuiden, 29 okt. ‘98
1998 De Kunstfabriek 1998, catalogus, uitgave Kumulus, Centrum voor de Kunsten Maastricht
1996 Annemarie Gerbrandy (red.) "Expositie in Winkeler kerk geeft andere kijk op het begrip huwelijk”, Stad en streek, 19 juni 1996
1992 Tanja Karreman, "Het huis = de vrouw", Ruimte, nr.4, jrg. 9, 1992

Subsidie:

2003 Basisstipendium, Fonds BKVB
1996 Startstipendium, Fonds BKVB

Overige activiteiten:

2001 organisatie tentoonstellingen
(o.a. in de Vleeshal en Vishal, Haarlem)
2000-2002 lid werkgroep Kunstlijn (organisatie tentoonstellingen)
1999 lid adviescommissie beeldende kunst, Gemeente Velsen
1997 docent schilderen en tekenen in het volwassenenonderwijs
1993 redactielid nieuw tijdschrift. Het nul-nummer van de Boom van Jules Verne verscheen december 1993.

A room of one's own


Divided into two worlds


Uitzicht