Felix Hess

Het werk van Felix Hess werk begint doorgaans met verwondering over algemeen geldende natuurkundige principes. Bijvoorbeeld hoe luchtdruk zich precies manifesteert.

Zijn onderzoek resulteert in wonderlijke beelden en installaties: op luchtdruk reagerende ‘knisperende’ stenen de zogenaamde ‘tjirpers’; een installatie met honderden windvaantjes, die tesamen feilloos de luchtstromingen in de tentoonstellingsruimte weergeven, of primitief maar subtiel met elkaar comminucerende elektronische ‘geluidsbeestjes’.
Voor )toon) installeert Felix Hess een werk waarin een Japanse lampion met lichtsterkte reageert op de plaatselijke luchtdrukverschillen in de galerieruimte. Daarnaast presenteert hij de ‘tjirpers’, de op luchtdrukverschillen met geluid reagerende steentjes. De wonderlijke choreografie van de japanse lampion zal ook van buitenaf na zonsondergang door de glazen pui van de galerie te zien zijn.

Felix Hess is fysicus en kunstenaar. Geboren te Den Haag in 1941. Studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Schreef proefschrift over de Aerodynamica en Beweging van Boemerangs (1975).
Ging naar Australië en werkte aan de Universiteit van Adelaide als wiskundige (75-79). Luisterde naar kikkers, vele nachten lang, in de stilte van de Australische outback, en maakte daar geluidsopnames van kikkerkoren. De kikkers waren zijn leermeesters.

Ontwikkelde zijn elektronische 'geluidsbeestjes' (ook wel "kikkertjes" genoemd), de eerste versie samen met STEIM te Amsterdam (82-83), en kwam zo in "de kunst" terecht.
Deed wetenschappelijk onderzoek naar de hydrodynamica van schepen in ondiep water, onzuiverheden in kristallen en het zwemmen van vissen.

Onderzocht als kunstenaar de gevoeligheid van het gewone: ruimte, geluid en stilte, licht fluctuaties, luchtdruk schommelingen, de stromingen van lucht over vloeren.
Presenteerde zijn kunst in binnen- en buitenland, vaak in Duitsland en in Japan.

Ontving vorig jaar de Witteveen+Bos prijs voor Kunst+Techniek. Legt in zijn werk de nadruk op luisteren, op ruimte en stilte, op gevoeligheid.

Felix Hess