14-04-2004
tot 18-04-2004
)toon)

Het werk van Felix Hess dat vorige week werd getoond in het kader van het )toon)festival riep zeer verschillende reacties op. De installatie omvatte een grote Japanse lampion en zog. krakertjes, die beiden reageerden op luchtdrukfluctuaties binnen en buiten de galerie. Afhankelijk van bezoekersaantal, verkeerstromen en de wind flikkerde de lampion van heel zacht tot heftig als een knipperbol, die pijn deed aan de ogen.
De krakertjes klonken als kikkers in de nacht of een krekelkoor bij warm weer. Bij vlagen zeer ontroerend.
De reacties varieerden van "Waar is de tentoonstelling ?" ("daar ben je net doorheen gelopen") tot "dit is het mooiste wat ik tot nu toe hier heb gezien".

interview

Exposerende kunstenaar(s):
Felix Hess

1


2


3


4


5