31-10-2003
tot 06-12-2003
Flow Resolution

Video-installatie en woven images

Opening: vrijdag 31 Oktober 2003 21.00 - 23.00 u.

Flow Resolution is de titel van Fendry Ekel’s solotentoonstelling bij de Schone Kunsten| Haarlem.

Fendry Ekel (1971, Jakarta) woont en werkt in Amsterdam waar hij aan de Gerrit Rietveld Academie en Rijksakademie van Beeldende Kunsten studeerde. Het identificeren van zijn omgeving is een belangrijk thema in zijn werk. Naast formele en autobiografische aspecten bezitten de werken van Fendry Ekel eveneens een politieke ondertoon. Om bewust te zijn van zijn eigen positie moet Ekel de structuur van zijn omgeving verkennen. Zo zijn massamedia als televisie, internet en vooral de dagbladen een belangrijke inspiratiebron en materiaal voor zijn recente werken. De kracht en de macht, waarmee de informatiestroom ons dagelijks leven beïnvloedt, ervaart hij als zeer dominant. Wat-je-wilt-weten is veranderd in wat-je-moet-weten. Door de overvloed aan nieuws en de manier waarop deze wordt gepresenteerd, lijkt er steeds minder ruimte voor persoonlijke invulling. Om de informatie enige betekenis te geven, is het voor hem noodzakelijk ze te ordenen en te filteren.

WOVEN IMAGES
De galerie presenteert in deze solotentoonstelling, samen met een video-installatie, een serie recente werken WOVEN IMAGES. In deze werken combineert Ekel een vergrote, figuratieve zwart/wit afbeelding uit zijn fotoverzameling met een geschilderd monochroom vlak of spiegelfolie tot één beeld door beiden in stukjes te snijden en in elkaar te vlechten. De typische vierkantjes van het vlechtwerk doen denken aan de pixelresolutie van een groot opgeblazen computerbeeld. De figuratieve afbeelding wordt als het ware onderbroken en vervaagt. Pas op afstand wordt het beeld verscherpt.
Bij het verzamelen van beelden afkomstig uit dagbladen en internet constateert Fendry Ekel, dat de beelden, die hem dagelijks schijnbaar onschuldig tegemoet komen, vooraf geredigeerd en zodoende volledig geclaimd zijn. Publieke informatie is niet langer gedeelde kennis maar eigendom van een uitgebreid netwerk. Een soortgelijke ervaring heeft hij met kleuren, die voor hem 'bezet' zijn door de manier waarop ze o.a. als politieke symbolen worden toegepast. Rood voor de nationalisten, Geel voor de bureaucraten, Blauw voor de aristocraten, Groen voor de Islam, etc. Vanuit deze bezette positie werkt Ekel met kleuren en beelden.
Tussen de twee fundamentele kwesties - abstractie en figuratie - bij het schilderen beweert hij nooit te kunnen kiezen, omdat deze twee voor hem hand in hand gaan. Het snijden en vlechten van beelden is voor Fendry Ekel een manier om geselecteerde beelden, die onverwachts via de media zijn leven binnendringen, af te breken en te vertragen.
(Haarlem, okt. 2003)

Het identificeren van zijn omgeving vertaalt zich bij Fendry Ekel ook in een actieve opstelling.
Zo is hij mede- oprichter van het nieuwe kunstenaarsinitiatief Space For Artists in Amsterdam. In 2002 initieerde hij GRID, een project waarbij kunstenaarcollega's Tiong Ang, Mella Jaarsma en Remy Jungerman en hijzelf een dialoog met elkaar aangaan met als centraal thema: culturele identiteit en verplaatsing. Het heeft plaatsgevonden in diverse steden in Indonesië in de vorm van tentoonstellingen, lezingen en workshops. In het Stedelijk Bureau Amsterdam is er onlangs een presentatie over het project en de catalogus/ magazine gehouden.

Exposerende kunstenaar(s):

1


2


3


4


5