09-03-2003
tot 29-03-2003
ROOMS – Daily Proportions

Madeleine Barton is geïnteresseerd in de verhouding tussen mensen en hun directe leefomgeving. Deze verhouding wordt gereflecteerd in de samenstelling van objecten en meubelen in het interieur. Participatie van het publiek is een belangrijk onderdeel van het werkproces van Madeleine Barton. In de voorgaande projecten SHOWROOM en CONNECTED nodigde zij het publiek uit tot actieve deelname, door meubelen in te leveren uit hun eigen interieur. Deze werden vervolgens onderdeel van de tentoonstelling en gingen na afloop terug naar de interieurs van de deelnemers.

Voor de tentoonstelling ROOMS – Daily Proportions in Haarlem is een mailing verspreidt in de woonwijk rond de
DE SCHONE KUNSTEN|GALERIE. Uit de inzendingen zijn vier huishoudens ingeloot om hun interieur open te stellen voor Madeleine Barton. Zij fotografeert de interieurs en gebruikt de foto's als vertrekpunt en basismateriaal voor de tentoongestelde werken.

Het ruimtelijk onderzoek dat Madeleine Barton zo in gang heeft gezet, resulteert in een tentoonstelling van collages, objecten en maquettes die opgebouwd zijn uit schoenendozen. De reeks maquettes doet sterk denken aan de vormentaal van de Stijl en de Nieuwe Zakelijkheid uit het begin van de vorige eeuw. De maquettes zijn voor Madeleine Barton fictieve locaties en vormen het décor voor de interieursettings die te zien zijn op de eveneens tentoongestelde collages.
Schoenendozen dienen hierin letterlijk en figuurlijk als maatstaf; de kleinste fysieke maat, waarmee de mens zijn omgeving afmeet en verkent

Exposerende kunstenaar(s):
Madeleine Barton

1


2